Neidio i'r prif gynnwy

Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae'n hanfodol bod pobl ifanc, rhieni a'r gweithlu yn teimlo'n hyderus bod yr holl fesurau'n cael eu cymryd i sicrhau bod amgylchedd yr ysgol mor ddiogel â phosibl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau gweithredol ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau. Mae'r symudiad yn dilyn cyhoeddi tystiolaeth SAGE ac adroddiad TAG diweddar .

Rydym wedi bod yn glir y byddwn yn parhau i adolygu pob polisi a byddwn yn parhau i ddilyn cyngor gwyddonol.

Mae'r canllawiau newydd yn syml i'w dilyn, yn haws eu gweinyddu ac yn sicrhau bod polisi cyson ledled Cymru.

Mae'r canllawiau bellach yn nodi y dylai gorchuddion wyneb cael eu gwisgo:

  • ym mhobman y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan staff a dysgwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau
  • ar gludiant penodedig i'r ysgol a choleg ar gyfer blwyddyn 7 ac i fyny
  • gan ymwelwyr ag ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau, gan gynnwys rhieni a gofalwyr yn casglu a chasglu plant
     

Cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo yw'r mesurau pwysicaf y mae'n rhaid i bawb yng Nghymru barhau i'w cymryd. Gall gwisgo gorchuddion wyneb ategu'r mesurau hyn, gan sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein hunain ac eraill yn ddiogel.

Rydym eisoes wedi cyhoeddi cyllid o £2.3m i gefnogi prynu gorchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd a cholegau.

Mae gan bawb yng Nghymru ran bwysig i'w chwarae wrth helpu i atal lledaeniad coronafeirws a chadw ei gilydd yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys aros allan o gartrefi ein gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn, cyfyngu ar faint o wahanol bobl rydym yn eu cyfarfod, cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo'n rheolaidd.

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i helpu i atgyfnerthu'r negeseuon i ddisgyblion, rhieni a staff ar bwysigrwydd cymryd cyfrifoldeb i helpu i achub bywydau a diogelu ein GIG.

https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-ar-gyfer-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-19