Neidio i'r prif gynnwy

Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Tachwedd 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rwy’n croesawu adroddiad blynyddol Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer 2021-22, sy’n cynnwys 16 o argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Heddiw rwy’n cyhoeddi ein hymateb i bob un o’r argymhellion. Rwy’n falch y gallwn dderbyn neu dderbyn mewn egwyddor bob un o 16 o argymhellion y Comisiynydd.

Mae’r adroddiad blynyddol yn adlewyrchu blwyddyn olaf tymor yr Athro Sally Holland yn Gomisiynydd Plant Cymru. Hoffwn ddiolch i Sally Holland am yr holl waith a wnaed ganddi i blant a phobl ifanc yn ystod ei thymor yn Gomisiynydd. Hoffwn hefyd groesawu Comisiynydd Plant newydd Cymru, Rocio Cifuentes. Edrychaf ymlaen yn fawr at weithio mewn partneriaeth â hi dros y blynyddoedd nesaf.   

Mae’r ymateb hwn yn tanlinellu ein hymrwymiad parhaus i hawliau plant yng Nghymru. Rydym yn falch o’n hanes o hyrwyddo hawliau plant ac o’n hymrwymiad i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd ac yn gallu gwireddu ei botensial.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiynydd Plant Cymru 2021-22

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2021-22