Neidio i'r prif gynnwy

Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Bydd Llywodraeth Cymru yn cael cyfrifoldeb am gyflog ac amodau athrawon ar ddiwedd mis Medi yma, â chyflog ac amodau athrawon yn cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru o fis Medi 2019.

Mae hyn yn gyfle i ddatblygu model cenedlaethol yng ngwir ystyr y gair, sy’n corffori dull cenedlaethol o gefnogi a rhoi hwb i statws y proffesiwn yng Nghymru.

Yn fy Datganiad Ysgrifenedig ar 14 Rhagfyr 2017 rhoddais wybod i Aelodau am sefydliad Grŵp Gorchwyl a Gorffen, i’w gadeirio gan yr Athro Mick Waters, i adolygu Cyflog ac Amodau Gwasanaeth Athrawon yng Nghymru.

Ochr yn ochr ag hyn, rhoddais wybod i Aelodau o fy mwriad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus i helpu i lywio datblygiad system sy’n briodol i bennu cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon yng Nghymru.

Nawr, gallaf gyhoeddi y bydd yr ymgynghoriad ar y mecanwaith arfaethedig i bennu cyflog athrawon yn agor heddiw.