Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddwyd bod 24 o weithwyr addysg proffesiynol o Gymru wedi cyrraedd rownd derfynol y gwobrau cenedlaethol

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Ebrill 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Cyhoeddwyd heddiw (12 Ebrill 2018) fod 24 o weithwyr addysg proffesiynol ledled Cymru wedi cyrraedd rownd derfynol ail Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru.

Crëwyd y gwobrau i ddathlu ymrwymiad, ymroddiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru. Cafwyd enwebiadau gan rieni, myfyrwyr, cydweithwyr a chyflogwyr.

Bydd enillwyr pob un o’r naw categori sy'n cynnwys Cefnogi Athrawon a Dysgwyr a’r Defnydd Gorau o Ddysgu Digidol yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig yng Nghastell Hensol ym mis Mai.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams:

“Ein cenhadaeth genedlaethol yw codi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a darparu system addysg sy’n destun hyder a balchder cenedlaethol. Mae codi statws y proffesiwn addysgu yng Nghymru yn rhan annatod o hyn.

“Dyna pam ei bod hi mor bwysig i ni gydnabod y rhagoriaeth a welwn ni yn ein hysgolion bob dydd, ar hyd a lled y wlad.

“Roedd safon yr enwebiadau a gawsom ni eleni ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn hollol wych.

“Mae’r rheini ar y rhestr fer yn glod i’r proffesiwn. Fe ddylai pob un ohonynt fod yn falch iawn o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at eu gweld nhw i gyd fis Mai i ddathlu eu gwaith caled”.

I fod y cyntaf i glywed pwy sy’n fuddugol ddydd Sul 13 Mai gwyliwch Facebook yn fyw ac ewch i llyw.cymru a chadw llygad ar sianeli cymdeithasol @LlC_Addysg

Ymunwch â’r sgwrs gyda #GwobrauAddysguCymru

Rhestr Fer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

Cefnogi Athrawon a Dysgwyr

Jackie Marshall, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin

Ann Garner, Ysgol Bryn Elian, Hen Golwyn

Adam Griffiths, Ysgol Uwchradd Penydre, Merthyr Tudful

Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar

Brian Crossland, Ysgol Bryn Elian, Hen Golwyn

Helen Avery, Ysgol Gynradd Cornist Park, y Fflint

Jon Caple, Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley, Merthyr Tudful

Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu

I'w Gyhoeddi yn y Seremoni

Hyrwyddo Lles Disgyblion, Cynhwysiant a Pherthynas â’r Gymuned

Louise Morgan, Canolfan y Gors, Caerfyrddin

Tîm yr Adran Cynhwysiant, Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff, Casnewydd

Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Monkton, Penfro

Athro y Flwyddyn

Carol Hesden, Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili, Caerffili

Hannah Hopkins, Ysgol Gyfun Pontarddulais

Lorraine Dalton, Ysgol Esgob Morgan, Llanelwy

Pennaeth y Flwyddyn

Meryl Echeverry, Ysgol Gynradd Monnow, Casnewydd

Eleanor Jarrold, Ysgol Gynradd Maes Y Coed, Pontypridd

Janet Waldron, Ysgol Gyfun Pontarddulais

Athro Newydd Eithriadol

Hollie Sinclair, Ysgol Uwchradd Caerllion, Casnewydd

Helen Jones, Ysgol Uwchradd y Fflint

Natasha Williams, Ysgol Bryn Elian, Hen Golwyn

Defnydd gorau o ddysgu digidol

Dylan Lewis, Ysgol Gyfun Pontarddulais

Ysgol Bro Lleu, Caernarfon

Ysgol O.M. Edwards, y Bala

Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli

Jordan Tobin, Ysgol Gyfun Dwr y Felin, Castell-nedd

Sarah Mansfield, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Francis, Aberdaugleddau

Gwenan Elis Jones, Adran Addysg Cyngor Gwynedd