Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar sut i ddefnyddio ein sianeli digidol i hyrwyddo ymgyrchoedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Egwyddor gyffredinol

Dylem ddefnyddio sianeli presennol i hyrwyddo ymgyrchoedd ac unrhyw weithgarwch hyrwyddo arall.

Er enghraifft: 

  • LLYW.CYMRU
  • y cyfryngau cymdeithasol
  • gwefannau sefydliadau partner

Beth yw ymgyrch?

Ymgyrch yw cyfres o gyfathrebiadau a rhyngweithiadau arfaethedig i ddarparu canlyniad y mae modd ei fesur a’i ddiffinio dros gyfnod penodol.

Y datrysiadau sydd ar gael

URL byr yn hyrwyddo tudalen ar LLYW.CYMRU

Enghraifft: llyw.cymru/seren 

Tudalen ymgyrch LLYW.CYMRU

Mae ymgyrchoedd LLYW.CYMRU yn darparu gwybodaeth ddarbwyllol i helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch rhywbeth.

Efallai bydd nifer o ymgyrchoedd ynghylch gwahanol agweddau o bwnc.

Nid ydynt ar gyfer rhoi canllawiau craidd ar bwnc.

Mae gan ymgyrchoedd ddatganiad cul, maent fel arfer yn fach (yn aml 1 tudalen), ac yn cynnwys dolenni i wybodaeth berthnasol.

Esiampl o ymgyrch LLYW.CYMRU.

Gwefannau cyfryngau cymdeithasol a sefydliadau partner

Cysylltwch â’r Tîm Digidol Corfforaethol am gyngor ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.   

Asedau ymgyrch

Dylech gadw deunyddiau ymgyrch ar gyfer rhanddeiliaid ar LLYW.CYMRU.

Enghraifft: adnoddau a deunyddiau ar gyfer yr ymgyrch ‘Rheolaeth yw hyn’