Neidio i'r prif gynnwy
David O'Sullivan

David O’Sullivan yw'r Prif Gynghorydd Optometrig.

Mae'n darparu cyngor proffesiynol annibynnol ar iechyd llygaid a gwasanaethau optometrig.

Mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys:

  • arwain y proffesiwn optometreg yng Nghymru, gan gynnwys rheoleiddio, addysg, hyfforddiant, safonau a pherfformiad iechyd llygaid
  • datblygu polisi a deddfwriaeth mewn perthynas ag iechyd llygaid a'r proffesiwn optometreg
  • gweithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru a phartneriaid allanol i wella iechyd llygaid
     

David O'Sullivan

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.