Neidio i'r prif gynnwy

1. Croeso a chyflwyniadau

Estynnodd Llywodraeth Cymru groeso i’r sawl a oedd yn bresennol yn y cyfarfod a gofynnwyd i bawb eu cyflwyno eu hunain.

2. Crynodeb o gyfarfod 23/1/2020

Gofynnwyd i’r Grŵp ystyried y crynodeb o gyfarfod 23/1/2020.

3. Trosolwg o’r Ddeddf a diweddariad

Rhoddodd Llywodraeth Cymru drosolwg o’r Ddeddf a diweddariad yn ei chylch ac ynghylch y grwpiau gweithredu cysylltiedig, gan gynnwys diweddariad mwy manwl ynghylch y gwaith cyfathrebu sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf.

4. Diweddariad ynghylch rhianta a chyfathrebu

Rhoddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad ynghylch y polisi rhianta a’r gwaith cyfathrebu a oedd wedi digwydd yng nghyswllt Magu Plant. Rhowch amser iddo ers y cyfnod clo, gan gynnwys manylion am nifer o adnoddau Cynghorion Defnyddiol ychwanegol a oedd wedi’u creu a’u hyrwyddo. Mae’r wefan Magu Plant. Rhowch amser iddo wedi’i hadolygu a’i diweddaru ac mae’n crynhoi gwybodaeth dan dair prif thema, sef ‘Ymddygiad plant’, ‘Rhowch amser iddynt’ ac ‘Eich cefnogi chi’.  

5. Ystorfa wybodaeth

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y papur ar yr ystorfa wybodaeth, a ddarparwyd i’r Grŵp, a chafwyd trafodaeth ynghylch y dasg newydd hon. Roedd y dasg wedi’i hychwanegu at gynllun gweithredu’r Grŵp Gweithredu Arbenigol ar Rianta.  

6. Gweithdai

Rhannwyd y Grŵp yn ddau weithdy i drafod:

Gweithdy 1 – Datblygu ffrwd waith y Grŵp Arbenigol ar Rianta

Gweithdy 2 – Rhaglen Rianta wedi’i Theilwra

7. Adborth o’r gweithdai

Darparodd Llywodraeth Cymru grynodeb o’r gweithdai a diolchwyd i bawb am eu cyfraniad i’r trafodaethau.

8. Unrhyw fater arall a sylwadau clo

Diolchodd y Cadeiryddion i bawb am fynychu.