Neidio i'r prif gynnwy

Agenda / Materion a drafodwyd

1. Rhannu gwybodaeth am Ddatrysiadau y Tu Allan i’r Llys

2. Diweddariad ar y Ddeddf:

  • Cyffredinol
  • Rhaglen weithredu
  • Cyfathrebu ac adborth ynghylch yr hysbysebion teledu

3. Diweddariad gan randdeiliaid ar weithgarwch sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf

4. Camau nesaf a gorffen

Camau gweithredu / Penderfyniadau