Neidio i'r prif gynnwy

Y cyfreithiau tai newydd y bwriadwn y byddant yn dod i rym o 1 Rhagfyr 2022.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Ionawr 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Deddf

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (ar legislation.gov.uk)

Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021 (ar legislation.gov.uk)

Rheoliadau 

SL(6)274 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Pennu Rhent) (Contractau wedi eu Trosi) (Cymru) (Diwygio) 2022 (ar senedd.cymru)

SL(6)273 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) (Diwygio) 2022 (ar senedd.cymru)

SL(6)276 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) (Diwygio) 2022 (ar senedd.cymru)

SL(6)270 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022 (ar senedd.cymru)

SL(6)280 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Arbed a Darpariaethau Trosiannol) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Contractau Safonol â Chymorth) (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Datganiadau Ysgrifenedig Enghreifftiol o Gontract) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Gwybodaeth Esboniadol ar gyfer Datganiadau Ysgrifenedig o Gontractau Meddiannaeth) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Diogelu Eiddo mewn Anheddau y Cefnwyd Arnynt) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Adolygu Penderfyniadau) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Cynlluniau Blaendal) (Gwybodaeth Ofynnol) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffurfiau Rhagnodedig) (Cymru) 2022 (ar senedd.cymru)

SL(6)226 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12) 2022

SL(6)225 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Tenantiaethau Cymdeithas Dai: Darpariaethau Sylfaenol) 2022

Offerynnau statudol

Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-Ddeddfwriaeth) 2022 (ar deddfwriaeth.gov.uk)

Orchymyn cychwyn

Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2 a Diwygiadau Canlyniadol) 2022 (ar deddfwriaeth.gov.uk)

Gorchymyn Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021 (Cychwyn) 2022 (ar deddfwriaeth.gov.uk)