Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Pwyntiau allweddol

Ffigur 1: Mynediadau ac ymadawiadau gorsafoedd yng Nghymru, 2015-16 to 2022-23

Image

Disgrifiad o Ffigur 1: Siart bar yn dangos nifer o bobl i fewn ac allan o orsafoedd yn ôl blwyddyn ariannol o 2015-16 i 2022-23. Yn 2022-23, bu cynydd yn y nifer o bobl i fewn ac allan o’I gymharu a’r flwyddyn flaenorol.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o amcangyfrifon ORR o ddata defnydd gorsafoedd.

Bu cynnydd o 31.9% yn y defnydd o orsafoedd rheilffyrdd yn 2022-23 i 38.3 miliwn o 29.0 miliwn yn y flwyddyn flaenorol (2021-22). Tra bod lefelau defnydd cyffredinol o orsafoedd rheilffyrdd wedi cynyddu o’i gymharu â 2021, nid ydynt hyd yn hyn wedi dychwelyd i’r lefelau a welwyd cyn y pandemig COVID-19 lle cofnodwyd 50.4 miliwn o bobl i mewn ac allan yn ystod 2019-20.

Mae cyfanswm y bobl a aeth i mewn ac allan o orsafoedd yng Nghymru (nifer y bobl sy'n teithio i neu deithio o orsaf) wedi cynyddu rhwng 2020-21 a 2021-22 (o 29.0 miliwn i 38.3 miliwn).

Parhaodd y defnydd o orsafoedd rheilffyrdd yn is na'r lefelau cyn y pandemig, gyda'r defnydd yn 2022-23 24.0% yn is nag yn 2019-20.

Yn 2022-23 adroddodd 218 gorsaf rheilffordd yng Nghymru gynnydd yn y nifer o bobl i mewn ac allan o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Adroddodd 5 gorsaf ostyngiad.

Caerdydd Canolog oedd yr orsaf brysuraf yng Nghymru, gyda dros chwarter o’r holl bobl i mewn ac allan o orsafoedd yn 2022-23 (Ffigur 2).

Mae’r defnydd o orsafoedd rheilffordd yng Nghymru yn cyfrif am tua 1.6% o’r cyfanswm dros y Deyrnas Unedig.

Adroddiadau

Defnydd gorsafoedd rheilffordd: Ebrill 2022 i Fawrth 2023 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 853 KB

PDF
Saesneg yn unig
853 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

James Khonje

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.