Neidio i'r prif gynnwy

Esboniad o'r ffordd rydym yn rheoli ac yn disgwyl i bobl ddefnyddio ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae gyda ni sianeli ar wahanol blatfformau i'n helpu i gyfathrebu'r gwaith rydym yn ei wneud.

Rydym yn defnyddio meddalwedd i ymateb i ac i nodi cwestiynau, themâu a barn ar ein polisïau a'n gwaith.

Rydym am i'n cyfrifon fod yn llefydd diogel a pharchus i bawb. Rydym yn eich annog i ymateb gydag adborth, cwestiynau, eich straeon a'ch profiadau.

Rydym hefyd yn gofyn eich bod yn dilyn rhai rheolau syml:

  • rydych chi'n gyfrifol am unrhyw gynnwys yr ydych yn ei bostio, gan gynnwys cynnwys yr ydych yn dewis ei rannu
  • byddwn yn tynnu, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, unrhyw bostiadau yr ydym yn teimlo sy'n amhriodol neu sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol
  • byddwn yn adrodd am unrhyw broffiliau sy'n defnyddio delweddau, gan gynnwys ffontiau, Llywodraeth Cymru heb ganiatâd

Byddwn yn blocio ac adrodd unrhyw ddefnyddwyr lle mae eu postiadau:

  • yn sarhaus neu'n aflan, er enghraifft yn hiliol, rhywiaethol, homoffobig neu'n benodol rhywiol
  • yn dwyllodrus neu'n gamarweiniol
  • yn torri unrhyw gyfraith neu reoliadau
  • yn torri unrhyw hawliau eiddo deallusol
  • yn spam (postiadau negyddol neu sarhaus parhaus sy'n ceisio pryfocio ymateb)
  • yn hysbysiadau neu hyrwyddiadau

Byddwn yn cadw manylion postiadau cyhoeddus sy'n torri ein rheolau a bydd y cyfrif yn cael ei flocio.

Sut rydym yn rheoli ein cyfrifon

Mae ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cael eu cynnal gan weision sifil sy'n gorfod dilyn Cod y Gwasanaeth Sifil.

Rydym yn monitro ein cyfrifon rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ond nid gwyliau cyhoeddus).

Byddwn yn ceisio ateb eich cwestiynau, ond gyda chynifer o negeseuon, efallai na fydd modd i ni ymateb i bob ymholiad.

Lle na fyddwn yn gallu ateb cwestiynau trwy gyfryngau cymdeithasol, byddwn yn eu cyfeirio at y man cywir lle bo'n briodol.

Rydym yn ceisio'n gorau i roi'r wybodaeth gywir i chi. Os fyddwn yn gwneud camgymeriad, byddwn yn ceisio cywiro'r sefyllfa a rhoi'r wybodaeth gywir cyn gynted â phosibl.

Rhowch wybod os credwch ein bod wedi gwneud camgymeriad neu os ydych yn gweld rhywbeth y credwch i fod yn amhriodol neu eich bod yn poeni amdano.

Rydym yn cadw'r hawl i ddileu ein cyfrifon ac i ddiweddaru neu newid yr amodau hyn ar unrhyw adeg.