Neidio i'r prif gynnwy

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cwmpasu ardaloedd awdurdod unedol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot, Sir Benfro a Phowys.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cwmpasu ardaloedd awdurdod unedol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Trefynwy, Merthyr, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cwmpasu ardaloedd awdurdod unedol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.