Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, heddiw y bydd yr ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i Brosiect yr M4 o gwmpas Casnewydd yn dechrau ar 1 Tachwedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Gorffennaf 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae’r arolygwyr annibynnol wedi’u penodi a chyda rhag-gyfarfod yr ymchwiliad ar fin cychwyn ddydd Llun nesaf (18 Gorffennaf), dywedodd Ysgrifennydd yr Economi bod angen cynnal ymchwiliad annibynnol er lles Cymru i weld a yw’r cynigion yn cynnig ateb tymor hir a chynaliadwy i’r problemau traffig ar y ffordd hon. 

Meddai Ken Skates:

“Roeddwn yn awyddus i bennu dyddiad yr ymchwiliad cyhoeddus i Brosiect yr M4 cyn gynted ag y medrwn er mwyn rhoi eglurder i’r broses. 

“Mae’n amlwg ers tro bellach i fusnesau, cymudwyr ac ymwelwyr, nad yw’r darn hwn o’r M4 o gwmpas Casnewydd yn gallu dygymod ag anghenion y Gymru fodern.” 

“Bydd yr ymchwiliad yn bwrw golwg agored a thryloyw ar y prif gynnig, a’r cynigion eraill, cyn rhoi adborth fydd yn ein helpu i benderfynu p’un ai i fwrw ymlaen â’i adeiladu neu beidio.”

Wrth siarad am rag-gyfarfod yr ymchwiliad, meddai Ysgrifennydd y Cabinet: 

“Bydd y cyfarfod cyn yr ymchwiliad yn helpu’r arolygwyr a’r partïon eraill i baratoi ar gyfer yr ymchwiliad.  Mae cefnogwyr a gwrthwynebwyr y cynnig o bob rhan o Gymru a thu hwnt wedi’u gwahodd i ddysgu sut y bydd yr ymchwiliad yn ystyried yr holl ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd perthnasol.”

Caiff y rhag-gyfarfod ei gynnal yn y Lysaght Institute, Casnewydd am 1pm.  Bydd yn agored i bawb.  Bydd yn gyfle i esbonio i’r holl bartïon sut bydd y broses yn gweithio ac i baratoi ar gyfer yr ymchwiliad ei hun.  Ni ystyrir y dystiolaeth yn y rhan hon o’r broses.