Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am adroddiadau o gamdriniaeth neu esgeulustod a gafwyd gan awdurdodau lleol for Ebrill 2017 i Fawrth 2018.

Prif bwyntiau

  • Yn 2017-18, cafodd Awdurdodau Lleol 19,178 o adroddiadau lle roedd amheuaeth bod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso.
  • Esgeulustod, cam-drin emosiynol/seicolegol a cham-drin corfforol oedd y mathau mwyaf cyffredin o gam-drin a nodwyd yn yr adroddiadau. Roedd y rhain yn digwydd mewn 34%, 25% a 24% o achosion, yn y drefn honno.
  • O'r dioddefwyr a wnaeth honiadau am achosion o gam-drin neu esgeuluso, digwyddodd 43.9 o'r achosion hynny yn eu cartref eu hunain a 34.4 mewn cartrefi gofal.
  • Gweithwyr cyflogedig oedd mwyaf tebygol o gael eu cyhuddo yn yr honiadau hyn o gam-drin/esgeuluso (46.5%) gyda pherthnasau/ffrindiau (29.0%) yn dilyn.
  • O'r ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, roedd 27.0% yn ymchwiliadau troseddol.

Adroddiadau

Diogelu oedolion, Ebrill 2017 i Fawrth 2018 (ystadegau arbrofol) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 573 KB

PDF
Saesneg yn unig
573 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.