Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 16 Mai 2012.

Cyfnod ymgynghori:
23 Chwefror 2012 i 16 Mai 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 201 KB

PDF
201 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Diweddariad polisi (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Ymgynghoriad ar y cyd yw hwn gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ar Atodlen 4 Deddf Rheoli Llifogydd a dŵr 2010 sy'n cynnwys newidiadau i Ddeddf Cronfeydd dŵr 1975.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Ein bwriad yw gwneud y newidiadau mewn dwy ran.

Rhan 1

Newidiadau ar gyfer cyforgronfeydd mawr yn unig sef y cronfeydd dŵr sy’n gallu dal mwy na 25 000 o fetrau ciwbig o ddŵr ac sydd uwchlaw lefel naturiol y tir o gwmpas.

Rhan 2

Newidiadau ar gyfer cronfeydd dŵr llai sy’n dal mwy na throthwy newydd o 10 000 o fetrau ciwbig o ddŵr ac sydd uwchlaw lefel naturiol y tir o gwmpas neu sy’n dal swm gwahanol o ddŵr fel y gwêl y Gweinidog yn dda.

Carem glywed eich sylwadau ar y cynigion hyn.  Byddwn yn ystyried pob ymateb gan gynnwys y rheini sy’n cynnig rhywbeth gwahanol i’r opsiynau polisi.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 539 KB

PDF
539 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o effaith (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 329 KB

PDF
329 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.