Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni gyda chwestiynau neu bryderon am ddiogelwch tomenni glo.

Rhif ffôn: 0800 021 9230

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Rhif ffôn: 0800 021 9230

E-bost: dataTomeniglo@llyw.cymru

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â thomen lo segur benodol yn eich ardal, cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol fel a ganlyn:

Awdurdod Lleol

Manylion Cyswllt E-bost

Blaenau Gwent                     

kevin.kinsey@blaenau-gwent.gov.uk;

Pen-y-bont ar Ogwr

coaltips@bridgend.gov.uk

Caerffili

adamsc@caerphilly.gov.ukjonesma@caerphilly.gov.uk   

Caerdydd

Coaltips@cardiff.gov.uk

Merthyr Tudful

engineeringandtraffic@merthyr.gov.uk

Sir Fynwy

jameswoodier@monmouthshire.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot

coaltips@npt.gov.uk

Powys

matthew.perry@powys.llyw.uk

Rhondda Cynon Taf

TimTommeni@rctcbc.gov.uk

Abertawe

Coaltips@swansea.gov.uk

Torfaen

coal.tips@torfaen.gov.uk

Wrecsam

Coaltipsafety@wrexham.co.uk

Os oes gennych bryderon am ddiogelwch tomen lo segur neu os oes angen i chi roi gwybod am ddigwyddiad, cysylltwch â thîm diogelwch tomenni glo yr Awdurdod Glo drwy rif Rhadffôn 0800 021 9230 neu e-bostiwch:  tips@coal.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau ynghylch y data sydd wedi'i gyhoeddi, gweler ein cwestiynau cyffredin.  Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch ymholiad, cysylltwch â'r tîm Diogelwch Tomenni Glo ar Llywodraeth Cymru yn dataTomeniglo@llyw.cymru.