Neidio i'r prif gynnwy

21. Rhanddirymiad Rheoleiddiol yng Nghymru gydag Ofgem

Argymhelliad  

Byddwn yn galw ar Ofgem i ddatblygu rhanddirymiad rheoleiddiol yng Nghymru i alluogi arloesedd modelau busnes ynni i gefnogi argymhellion ehangach yr Ymchwiliad Dwfn Ynni Adnewyddadwy. Dylai amcanion y rhanddirymiad gynnwys:

  1. Cyflymu graddfa ynni adnewyddadwy yng Nghymru
  2. Galluogi arloesi modelau busnes ynni
  3. Gwireddu manteision a chyd-fanteision ehangach ynni adnewyddadwy (o safbwynt Cymru a systemau ynni)
  4. Datgloi gwerth y system ynni, fel y gwerth o hyblygrwydd galw cwsmeriaid a defnyddwyr rhwng cyfoedion i fasnachu a chyflenwi trydan lleol
  5. Ymgysylltu'n well a diogelu buddiannau dinasyddion Cymru.

Prif uchafbwyntiau / cerrig milltir  

Mae'r argymhelliad hwn ar y gweill ac mae'n gysylltiedig ag argymhelliad 6. 
Ymhlith yr uchafbwyntiau allweddol ers yr archwiliad dwfn mae:

  • Ymgysylltu Gweinidogol a swyddogol ag Ofgem ynghylch arloesi ac ystyried opsiynau rheoleiddiol yng Nghymru;
  • Gweithio gydag is-grŵp o aelodau yr archwiliad dwfn er mwyn cwestiynu'r rhwystrau i arloesi yng Nghymru yn ogystal ag ystyried amcanion Pensaer Systemau Ynni Cymru (argymhelliad 6).

Camau nesaf at gwblhau

Bydd yr argymhelliad hwn yn parhau i fod yn flaenoriaeth barhaus i Lywodraeth Cymru. Mae ein blaenoriaethau ar gyfer y 6 mis nesaf yn cynnwys:

  • Defnyddio cynlluniau ynni lleol (argymhelliad 2) i nodi cyfres o heriau i'r cyfundrefnau rheoleiddio ac ariannu fel tystiolaeth i'w cyflwyno i Ofgem am ddatrysiad credadwy;
  • Llunio ymhellach amcanion Pensaer Systemau Ynni Cymru fel modd posib o brofi a hyrwyddo arloesedd yng Nghymru.