Neidio i'r prif gynnwy

21. Rhanddirymiad Rheoleiddiol yng Nghymru gydag Ofgem

Argymhelliad  

Byddwn yn galw ar Ofgem i ddatblygu rhanddirymiad rheoleiddiol yng Nghymru i alluogi arloesedd modelau busnes ynni i gefnogi argymhellion ehangach yr Ymchwiliad Dwfn Ynni Adnewyddadwy. Dylai amcanion y rhanddirymiad gynnwys:

  1. Cyflymu graddfa ynni adnewyddadwy yng Nghymru
  2. Galluogi arloesi modelau busnes ynni
  3. Gwireddu manteision a chyd-fanteision ehangach ynni adnewyddadwy (o safbwynt Cymru a systemau ynni)
  4. Datgloi gwerth y system ynni, fel y gwerth o hyblygrwydd galw cwsmeriaid a defnyddwyr rhwng cyfoedion i fasnachu a chyflenwi trydan lleol
  5. Ymgysylltu'n well a diogelu buddiannau dinasyddion Cymru.

Prif uchafbwyntiau / cerrig milltir  

Rydym wedi gweithio gyda’r tîm sy’n dod â rhaglen arloesi ynni FLEXIS i ben ac wedi nodi meysydd lle gallwn gydweithio ynddyn nhw â’r byd academaidd, timau ynni rhanbarthol a busnesau. Nid ydym wedi gweld prosiect eto allai elwa ar randdirymiad. 

Mae’r Rhaglen ôl-osod wedi’i Optimeiddio yn treialu prosiectau o gwmpas modelau busnes arloesol ac yn gwireddu gwerth systemau. Rydym yn parhau i fonitro a pharatoi ar gyfer rhannu syniadau allweddol. 

Camau nesaf at gwblhau

Bydd yr argymhelliad hwn yn parhau’n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae ein blaenoriaethau am y 6 mis nesaf yn cynnwys: 

  • Defnyddio cynlluniau ynni lleol (argymhelliad 2) i ddatgelu’r heriau i’r drefn reoleiddio a chyllido fel tystiolaeth i’w chyflwyno i Ofgem ar gyfer ateb credadwy.  Gyda’r cynlluniau i ddod i ben ym mis Mawrth 2023, rhagwelir y caiff y gwaith hwn ei wneud yn ddiweddarach y flwyddyn honno.