Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 8 Rhagfyr 2017.

Cyfnod ymgynghori:
23 Hydref 2017 i 8 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion (dolen allanol) bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ynghylch cynigion ar gyfer gweithredu gofynion Cyfarwyddeb yr UE i gyflwyno 'Cwmpas Agored'.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

O dan 'Cwmpas Agored' byddai pob eitem o gyfarpar trydanol ac electronig o fewn cwmpas y rheoliadau oni bai eu bod yn ddarostyngedig i esemptiad neu eithriad penodol.

Rydym hefyd yn ymgynghori ynghylch diwygiadau rheoleiddio eraill arfaethedig a gaiff eu hamlinellu yn y ddogfen ymgynghori.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK