Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 7 Mawrth 2024.

Cyfnod ymgynghori:
28 Rhagfyr 2023 i 7 Mawrth 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Ymgynghoriad a galwad am dystiolaeth ledled y DU ar gynigion ar gyfer diwygio'r system cyfrifoldeb cynhyrchwyr ar gyfer WEEE.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y cyd ag:

  • Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
  • Llywodraeth yr Alban, 
  • Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon

Nod y cynigion yw:

  • cynyddu faint o gyfarpar trydanol a gesglir ar wahân i'w ailddefnyddio a'i ailgylchu,
  • cymell dylunio cynhyrchion sydd ag effeithiau amgylcheddol is a chylch bywyd mwy cylchol.

Mae'r cynigion yn cynnwys sicrhau bod cynhyrchwyr a dosbarthwyr cynhyrchion trydanol ac electronig yn ariannu cost net lawn casglu a thrin cynhyrchion sy'n codi fel gwastraff yn briodol.

Mae'r alwad am dystiolaeth [GOV.UK] yn ceisio barn ar feysydd ehangach i'w diwygio.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK