Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 9 Hydref 2014.

Cyfnod ymgynghori:
17 Gorffennaf 2014 i 9 Hydref 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 139 KB

PDF
139 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rwy'n ysgrifennu atoch i gael eich barn ar ddiwygio arfaethedig Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r TAN drafft yn cynnal y polisi ar y cyflenwad o dir ar gyfer tai fel a bennir ym Mhennod 9 Polisi Cynllunio Cymru.

Defnyddir Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) i fonitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai drwy'r system gynllunio.  Mae'r TAN drafft yn cynnig canllawiau ar sut i gynnal yr astudiaethau.
 
Nod yr adolygiad yw alinio'r broses o fonitro'r cyflenwad tir ar gyfer tai â'r Cynllun Datblygu Lleol.  Mae'r adolygiad hwn hefyd yn rhan o gynnig ehangach i wella'r system gynllunio yn lleol sydd wedi'i amlinellu ym mhapur ymgynghori Cynllunio Positif.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 62 KB

PDF
62 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

TAN1 drafft (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 150 KB

PDF
150 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.