Neidio i'r prif gynnwy

Mae rhaglen Uwch Ymarferwyr Dyfarniad Corfforaethol CIPS yn newid o fis Hydref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd modiwlau’n defnyddio dull cyfunol newydd o ddysgu trwy lai o sleidiau a mwy o drafodaeth grŵp, gan ddefnyddio enghreifftiau o arfer gorau ac astudiaethau achos. Mae cam cyn-dysgu CIPS hefyd yn cael ei gyflwyno, a byddwn yn gweithredu llyfrgell adnoddau o gynnwys sector cyhoeddus Cymru er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth mor berthnasol â phosibl ar draws y rhaglen.

Sylwch, os ydych yn fyfyriwr ar y rhaglen uwch ymarferydd ar hyn o bryd, ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi.

Dyma’r modiwlau:

  • Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Caffael a Chyflenwi
  • Rheolaeth Fasnachol mewn Rheoli Caffael a Chyflenwi
  • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Strategol Fyd-eang
  • Rheoli Categori Rheoli Caffael a Chyflenwi
  • Rheoli Contractau mewn Caffael a Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi
  • Rheoli Prosiectau, Rhaglenni a Newid mewn Rheoli ym maes Caffael a Chyflenwi

Os oes gennych unrhyw enghreifftiau o arfer gorau, neu astudiaethau achos sy'n berthnasol i'r modiwlau uchod yr hoffech eu rhannu, anfonwch e-bost at: GalluMasnachol@llyw.cymru.