Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r ystadegau yn canolbwyntio ar unigolion yng Nghymru ac maent wedi’u cyflwyno o dan 4 prif thema: incwm, allbwn, gwaith a thlodi a chyfoeth.

Mae'r dangosfwrdd hwn yn cyflwyno 8 dangosydd sy'n dangos sut mae economi Cymru’n cymharu â rhanbarthau Lloegr a gwledydd y DU. Caiff ei ddiweddaru wrth i ddata newydd ar gyfer pob dangosydd ddod ar gael.

  • Incwm aelwydydd crynswth i’w wario (GDHI) y pen
  • Prif incwm y pen
  • Gwerth ychwanegol gros (GYG) y pen
  • Gwerth ychwanegol gros (GYG) yr awr a weithiwyd
  • Cyfradd cyflogaeth
  • Enillion llawn amser wythnosol
  • Cyfradd tlodi
  • Cyfanswm cyfoeth cyfartalog aelwydydd

Cyswllt

Alexandra Fitzpatrick

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.