Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad archwilio'r sylfaen dystiolaeth o ran effeithiolrwydd ymyriadau addysgol wedi'u hanelu at gefnogi plant a phobl ifanc â nam ar eu clyw, mewn lleoliadau addysg.

Nid yw’r adroddiad:

  • yn nodi tystiolaeth i ddangos ymyriadau sy’n gallu mynd i’r afael yn bendant â ‘beth sy’n gweithio’
  • yn tynnu sylw mai prin fu'r asesiadau cadarn o ymyriadau yn yr ysgol yn y maes pwnc hwn
  • yn nodi rhywfaint o dystiolaeth o ganlyniadau cadarnhaol ar draws llawer o'r ymyriadau.

Mae'r adroddiad yn nodi dau oblygiad i hyn i Gymru:

  1. mae angen mwy o ymchwil i gynhyrchu tystiolaeth ar effeithiolrwydd ymyriadau
  2. rhaid i ymarferwyr ddylunio ymyriadau eang yn seiliedig ar y dystiolaeth a'r arfer sydd ar gael ac yna defnyddio asesiad o gynnydd i ddiwygio ymyriadau.

Fodd bynnag, mae'r arfer addysgol a archwilir yma yn dangos gwerth cyffredinol llawer o'r ymyriadau.

Adroddiadau

Asesiad tystiolaeth cyflym o effeithiolrwydd ymyriadau addysgol i gefnogi plant a phobl ifanc â nam ar eu clyw , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

David Roberts

Rhif ffôn: 0300 062 5485

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.