Neidio i'r prif gynnwy

Mae gan Gymru ei llywodraeth ei hun, sy’n creu polisïau a chyfreithiau ar gyfer ein gwlad.

Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

Mae ein cyfrifoldebau yn cynnwys:

 • addysg
 • iechyd
 • llywodraeth leol
 • trafnidiaeth
 • cynllunio
 • datblygu economaidd
 • gwasanaethau cymdeithasol
 • diwylliant
 • y Gymraeg
 • yr amgylchedd
 • amaethyddiaeth a materion gwledig

Rydym yn:

 • gwneud penderfyniadau ar y meysydd hyn, ar gyfer Cymru gyfan
 • datblygu polisïau a'u rhoi ar waith
 • cynnig cyfreithiau Cymru (Biliau'r Senedd)