Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r gwobrau yn cydnabod y gweithwyr ieuenctid a'r prosiectau gwaith ieuenctid gorau yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Ar 29 Mehefin 2018, yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, datgelwyd enillwyr pob un o'r naw categori.

Ymgysylltu ag addysg ffurfiol, hyfforddiant a chyflogaeth

Enillydd

 • Ymyrryd ac Atal yn Gynnar: Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Yn ail

 • Multiple Support in Education (MouSE): Media Academy Caerdydd

Hyrwyddo iechyd, lles a ffordd o fyw egnïol

Enillydd

 • Mind Matters: Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Eraill a ddaeth i'r brig

 • M Girls @ Clwb Bechgyn a Merched Treharris: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Pecyn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl: Merthyr Tudful Mwy Diogel
 • Positive Futures: Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Hyrwyddo hawliau pobl ifanc

Enillydd

 • Cyngor Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Yn ail

 • Cardiff Young Commissioners: Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf - Cyngor Dinas Caerdydd

Sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth

Enillydd

 • Clwb Ieuenctid Derwen: Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd

Eraill a ddaeth i'r brig

 • The Basement LGBTQ+: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Rhaglen Gynnwys: Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Hyrwyddo treftadaeth a diwylliannau yng Nghymru a thu hwnt

Enillydd

 • Patagonia: Urdd Gobaith Cymru

Eraill a ddaeth i'r brig

 • Ein Sylfaenwyr a'r Rhyfel Byd Cyntaf Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
 • Trychineb Argae Dolgarrog: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Hyrwyddo’r celfyddydau, sgiliau’n ymwneud â’r cyfryngau a sgiliau digidol

Enillydd

 • Media Academy Caerdydd: Labels

Gwirfoddolwr eithriadol mewn lleoliad gwaith ieuenctid

Enillydd

 • Tony Humphries: YMCA Abertawe

Yn ail

 • Jo Nuttall: Clwb Ieuenctid Fun Friday - Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol

Enillydd

 • Louise Coombs: Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Eraill a ddaeth i'r brig

 • Bethan Bartlett, Swyddog Ieuenctid a Chymunedol: Youth Cymru
 • Amy Bolderson, Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gwneud Gwahaniaeth

Enillydd

 • Rachel Wright: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Yn ail

 • Tim Ramsey: Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro