Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 29 Rhagfyr 2017.

Cyfnod ymgynghori:
2 Tachwedd 2017 i 29 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Caiff gweld crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn ar DEFRA.GOV.UK

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar newidiadau arfaethedig i reoliadau enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy ynn Nghymru a Lloegr.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y cyd gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a’r Asiantaeth Safonau Bwyd ar newidiadau arfaethedig i’r reoliadau arfaethedig ar enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy.

Mi fydd y newidiadau yn:

  • yn dod â chyfraith y DU ynghylch rheolaethau ar fwydo protein anifeiliaid a thrin deunydd risg penodedig yn unol â rheoliadau'r UE
  • diweddaru defnydd o briswyr a chategorïau iawndal am wartheg sydd wedi eu lladd neu dinistrio ar amheuaeth o EST yng Nghymru
  • trosglwyddo cost samplu gwartheg trig, sydd angen profi ar gyfer EST, i'r diwydiant ffermio.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK