Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp o glefydau sy'n digwydd mewn pobl ac anifeiliaid yw Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (TSE).

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r clefydau hyn yn achosi i feinwe’r ymennydd ddirywio, gan wneud iddo edrych fel sbwng. 

Maent yn glefydau angheuol a all effeithio ar wahanol rywogaethau gan gynnwys:

 • pobl
 • gwartheg
 • defaid
 • geifr
 • ceirw
 • camelidau

Mae'r clefydau'n cynnwys:

 • Enseffalopathi Sbyngffurf Buchol (BSE) mewn gwartheg
 • Clefyd y crafu mewn defaid a geifr
 • Nychdod cronig (CWD) mewn ceirw
 • Clefyd Creutzfeldt-Jakob (CJD) mewn pobl

Mae'r holl fathau o Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy yn glefydau hysbysadwy.

Arwyddion clinigol

Mae'r arwyddion clinigol yn dibynnu ar y math o glefyd dan sylw a'r rhywogaethau y mae'n effeithio arnynt ond maent gan amlaf yn cynnwys:         

 • newid mewn ymddygiad
 • mwy sensitif i gyffwrdd, sain a golau
 • colli'r gallu i gydsymud, syrthio, crynu
 • colli pwysau

Trosglwyddo, atal a thriniaeth

Bydd y trosglwyddiad a'r camau atal yn dibynnu ar y math o glefyd sydd dan sylw a'r rhywogaethau y mae'n effeithio arnynt. Nid oes modd trin Nychdod Cronig ar hyn o bryd.

Os ydych yn amau bod anifail wedi'i heintio:

 • dylech ei gadw ar wahân i anifeiliaid eraill, dylai gael ei ladd a dylai profion gael eu cynnal arno
 • dylech gysylltu â'ch  swyddfa Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion leol ar unwaith ar 0300 303 8268