Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 13 Gorffennaf 2018.

Cyfnod ymgynghori:
16 Ebrill 2018 i 13 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 621 KB

PDF
621 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn gofyn eich barn am orchymyn deddfwriaethol a ddiweddarwyd ac am ganllawiau ar reoli mannau addoli rhestredig penodol yng Nghymru. Rydym yn awyddus hefyd ichi fynegi barn am ganllawiau newydd ar reoli henebion cofrestredig.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

O dan y Gorchymyn Esemptiad Eglwysig (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1994, mae grwpiau crefyddol penodol wedi'u heithrio o'r angen i sicrhau cydsyniad adeilad rhestredig neu ardal gadwraeth ar gyfer gwaith i'w safleoedd addoli hanesyddol. Er mwyn bod yn gymwys i'w heithrio, mae'n rhaid iddynt ddangos bod ganddynt systemau rheoli sy'n ymdebygu i'r rhai hynny sydd gan awdurdodau cynllunio lleol.

Rydym yn ymgynghori ar orchymyn a chanllawiau newydd sy'n adlewyrchu'r amodau a'r arferion eglwysig cyfredol yng Nghymru. Dyma'r prif newidiadau:

  • dileu'r esemptiad ar gyfer cydsyniad ardal gadwraeth
  • tynnu'r Eglwys Unedig Ddiwygiedig o'r rhestr o enwadau esempt
  • egluro pa adeiladau y mae'r esemptiad yn berthnasol iddynt.

Rydym yn awyddus hefyd ichi fynegi barn am ganllawiau newydd ar reoli henebion cofrestredig.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymghynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 444 KB

PDF
444 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Annex A: gorchymyn esemptiad eglwysig 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 685 KB

PDF
685 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Annex B: rheoli newid i addoldai rhestredig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 750 KB

PDF
750 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Annex C: rheoli henebion cofrestredig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 984 KB

PDF
984 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.