Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau ar hyn o bryd yn gosod cyfyngiadau ar gadw adar. Yn cynnwys parthau gwyliadwriaeth, cyfyngedig, rheoledig ac atal Cymru gyfan.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cafodd y Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ) ei ddirymu ar 4 Gorffennaf 2023, ac nid yw bellach ar waith. 

Mae ceidwaid adar yn cael eu cynghori i barhau i gwblhau’r rhestr wirio hunan-asesu bioddiogelwch.  Bioddiogelwch digyfaddawd yw’r ffordd fwyaf effeithiol o reoli’r clefyd. Er bod y risg i adar caeth wedi gostwng, dylai pob ceidwad adar ddilyn mesurau bioddiogelwch llym ar bob adeg i atal y risg o’r clefyd yn dychwelyd yn y dyfodol. Dilynwch ein canllawiau: Bioddiogelwch ac atal afiechyd mewn adar caeth