Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yma yn cynnwys dadansoddiad ychwanegol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Mae’n cyfuno data dros bedair blynedd i ddadansoddi ymddygiadau ffordd iach o fyw ymysg oedolion yn ôl nodweddion gwarchodedig.

Daw gwybodaeth am ymddygiad ffordd iach o fyw ymhlith oedolion yng Nghymru o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Mae'r erthygl hon yn cyfuno pedair blynedd o ddata i ddadansoddi ymddygiadau ffordd iach o fyw yn ôl nodweddion gwarchodedig dethol (sef anabledd, grŵp ethnig, statws priodasol, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol). Mae rhai gwahaniaethau rhwng grwpiau o ran ymddygiadau ffordd iach o fyw, a gall patrymau’r gwahaniaethau amrywio yn dibynnu ar yr ymddygiad ffordd o fyw.

Yn gyffredinol, ar ôl ystyried oedran:

  • roedd oedolion nad oeddent yn anabl yn fwy tebygol o ddweud bod ganddynt ddau neu ragor o ymddygiadau ffordd iach o fyw nag oedolion anabl
  • roedd oedolion yn y grŵp Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig yn fwy tebygol o ddweud bod ganddynt ddau neu ragor o ymddygiadau ffordd iach o fyw na'r rhai yn y grŵp Gwyn
  • roedd oedolion a oedd yn briod neu mewn partneriaeth sifil yn fwy tebygol o ddweud bod ganddynt ddau neu ragor o ymddygiadau ffordd iach o fyw na'r rhai a oedd yn sengl neu'r rhai a oedd wedi gwahanu neu ysgaru
  • roedd oedolion a nododd eu bod yn Fwslimiaid yn fwy tebygol o ddweud bod ganddynt ddau neu ragor o ymddygiadau ffordd iach o fyw na'r rhai mewn grwpiau eraill (er nad oedd y gwahaniaeth o'i gymharu â'r grŵp crefyddau Eraill, sy'n cynnwys Bwdhaeth, Hindŵaeth, Iddewiaeth, Sikhiaeth, ac unrhyw grefydd arall, yn ystadegol arwyddocaol); pobl a nododd nad oedd ganddynt grefydd oedd y lleiaf tebygol o wneud hynny
  • roedd oedolion a nododd eu bod yn ddeurywiol yn fwy tebygol o ddweud bod ganddynt ddau neu fwy o ymddygiadau ffordd iach o fyw na'r rhai mewn grwpiau eraill

Adroddiadau

Ffordd o fyw oedolion o Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016 i 17 i 2019 i 20: dadansoddiad ychwanegol yn ôl anabledd, grŵp ethnig, statws priodasol, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 407 KB

PDF
Saesneg yn unig
407 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Ffordd o fyw oedolion o Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016 i 17 i 2019 i 20: dadansoddiad ychwanegol yn ôl anabledd, grŵp ethnig, statws priodasol, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 27 KB

ODS
Saesneg yn unig
27 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Cath Roberts

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.