Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r ffordd osgoi yn cysylltu’r A489 a’r A483 ac yn osgoi’r Drenewydd.

Statws:
Wedi ei gwblhau
Rhanbarth / Sir:
y canolbarth
Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mawrth 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Ein rhesymau dros wneud hyn

Roedd tagfeydd rheolaidd wrth y gyffordd ble roedd yr A583 a’r A489 yn ymuno. Roedd y tagfeydd yn amharu ar ddatblygiad diwydiannol y Drenewydd. Dylai’r gwaith o wella’r gyffordd helpu diwydiant i dyfu yn yr ardal hon.

Datblygiadau presennol

Agorodd y ffordd osgoi yn gynnar yn 2019. Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn ei gyfnod ôl-ofal o 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn cwblhau gwaith sydd heb ei wneud ac yn monitro tirlunio’r cynllun. Bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau yn gynnar yn 2024.

Sut aethon ni ati i ymgynghori

Gwnaethom gynnal arddangosfa ymgynghori â’r cyhoedd yn y Drenewydd yn ystod haf 2019.

Gwnaeth y cynigion drafod y llwybr a oedd yn cael ei ffafrio yn 2010 ynghyd ag opsiynau eraill posibl a chafodd y cyfan ei ddangos mewn arddangosfa i’r cyhoedd yn ystod haf 2013. Canlyniad hyn oedd cyhoeddi llwybr gwahanol  a ffefrir yn ystod gwanwyn 2014. Gwnaeth dros 600 o bobl weld y llwybr mewn arddangosfa arall yn ystod Gwanwyn 2014.

Cynhaliwyd ymchwiliad lleol cyhoeddus yn ystod Haf 2015.

Cyswllt

Dylid anfon unrhyw ymholiadau am y prosiect hwn at est-nmdmailbox@llyw.cymru

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau