Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 7 Mehefin 2021.

Cyfnod ymgynghori:
10 Mai 2021 i 7 Mehefin 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar gynigion i ddiwygio Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae hyn er mwyn adlewyrchu diwygiad sydd wedi’i wneud i Reoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020 (O.S. 2020/1476). Mae'n peri oedi cyn sbarduno rheolau newydd, hyd at 22 Chwefror 2022 yn lle 22 Chwefror 2021.

Rydym yn ymgynghori ar gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth ddomestig er mwyn:

  • adlewyrchu’r diwygiad i Reoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020 (O.S. 2020/1476)
  • diweddaru'r drefn orfodi ddomestig