Neidio i'r prif gynnwy
  1. Adolygiad blynyddol o ddeunyddiau FfCChC.
  2. Diweddariadau i animeiddio a modiwl e-ddysgu FfCChC.
  3. Adnewyddu lletya modiwl e-ddysgu FfCChC.
  4. Cytuno ar egwyddorion lefel uchel rheoli cydnabod sgiliau gyda'r bwriad o rannu gyda CTER unwaith y bydd wedi'i sefydlu.
  5. Sicrhau bod y FfCChC yn parhau i gefnogi CDB ac yn hwyluso dealltwriaeth a chymhariaeth o gymwysterau rhyngwladol.
  6. Hyrwyddo a rhannu'r pecyn cyfathrebu gyda rhanddeiliaid i gefnogi codi ymwybyddiaeth o FfCChC a'i hyrwyddo.
  7. Comisiynu asiantaeth farchnata i wella/ychwanegu at yr asedau cyfathrebu/pecyn cymorth.