Neidio i'r prif gynnwy
  1. Cynnal adolygiad ysgafn o ddeunyddiau FfCChC.
  2. Codi ymwybyddiaeth o FfCChC a’i hyrwyddo fel cyfrwng i gynorthwyo dealltwriaeth a chydnabyddiaeth o gymwysterau.
  3. Cytuno ar argymhellion ar reoli cydnabod sgiliau a phrosesau sicrhau ansawdd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
  4. Adnewyddu cynhaliwr modiwl e-ddysgu FfCChC.