Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 27 Ionawr 2012.

Cyfnod ymgynghori:
4 Tachwedd 2011 i 27 Ionawr 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 805 KB

PDF
805 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion i'r ymgynghoriad: Rhan 1 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion i'r ymgynghoriad: Rhan 2 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 5 MB

PDF
5 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy Cymru'n Un: Cenedl Un  Blaned (2009) yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy. Mae'n nodi'r system gynllunio fel un o'r pedair prif thema sy'n ategu ein ffordd o sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Nodwyd yn y cynllun y byddem yn rhoi fframwaith monitro strategol ar waith mewn ymgynghoriad â llywodraeth leol er mwyn mesur canlyniadau datblygu cynaliadwy allweddol a gyflawnir drwy’r system gynllunio.

Comisiynwyd ymchwil i'n helpu i benderfynu sut mae gwneud hyn. Mae'r ymchwil hon wedi'i chynnal. Rydym wrthi bellach yn ymgynghori ar fframwaith monitro strategol i fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.

Mae'r ymchwil wedi'i chyhoeddi ar wahân ac mae ar gael drwy ein tudalennau ymchwil gynllunio.

Rydym eisiau eich barn ar:

  • ein ffordd o fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy
  • pob un o'r dangosyddion arfaethedig
  • lefelau datblygu ac adrodd y fframwaith newydd
  • cyfuno mesurau cyfredol
  • yr effeithiau ar awdurdodau cynllunio lleol
  • threfniadau adrodd y fframwaith.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Mynegai ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 127 KB

PDF
127 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.