Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 27 Tachwedd 2018.

Cyfnod ymgynghori:
4 Medi 2018 i 27 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r y crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o’r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 541 KB

PDF
541 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem wahodd eich sylwadau ar fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru. Mae hyn yn rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a fydd yn dod i rym ym mis Ebrill 2019.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau drafft a fydd yn gwneud y canlynol: 

  • gosod gofynion ar ddarparwyr gwasanaethau mabwysiadu rheoleiddiedig ac unigolion cyfrifol 
  • gosod gofynion tebyg ar ddarparwyr gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol a'u rheolwyr. 

Rydym hefyd yn awyddus i gael eich barn ar:

  • ganllawiau statudol drafft a chod ymarfer a fydd yn cyd-fynd â'r rheoliadau
  • yr opsiynau ar gyfer cynnal adolygiadau annibynnol o benderfyniadau mabwysiadu yn y dyfodol. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, byddwn yn cynnal digwyddiadau ar gyfer darparu gwybodaeth.

  • 6 Tachwedd yng Nghaerdydd
  • 8 Tachwedd yn Wrecsam

I gael rhagor o fanylion, e-bostiwch: RISCAct2016@llyw.cymru

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 539 KB

PDF
539 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canllawiau Statudol a Chod Ymarfer - Gwasanaethau mabwysiadu , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 802 KB

PDF
802 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) a Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2019 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 602 KB

PDF
602 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad A , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 311 KB

PDF
311 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.