Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 23 Mehefin 2017.

Cyfnod ymgynghori:
31 Mawrth 2017 i 23 Mehefin 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae’r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 460 KB

PDF
460 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 579 KB

PDF
579 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 303 KB

PDF
303 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 491 KB

PDF
491 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn ceisio barn ar fframwaith i ddisodli'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Plant (2003).

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y Fframwaith safonau a chanlyniadau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, a fydd yn:

  • nodi’r canlyniadau y gall plant a phobl ifanc eu disgwyl mewn perthynas ag eiriolaeth plant a phobl ifanc
  • sicrhau bod darparwyr gwasanaethau eirioli a’r rhai sy’n eu comisiynu yn gallu bod yn siŵr fod y safonau hynny’n cael eu cyrraedd
  • ei gwneud yn bosibl i awdurdodau lleol ddangos tystiolaeth o'r cymorth y bydd plant a phobl ifanc yn ei gael
  • rhoi gwybodaeth i blant ag anghenion o ran gofal a chymorth ynghylch yr hyn y mae ganddynt hawl iddo.

 

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 296 KB

PDF
296 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen fframwaith , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 589 KB

PDF
589 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad ar gyfer plant a phobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 634 KB

PDF
634 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.