Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen hon i hawlio’r taliad cymhelliant sydd ar gael ar ôl cwblhau eich cyfnod sefydlu.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Mae'r ffurflen gais hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd raglen cyn mis Awst 2023 ac sydd wedi derbyn taliad Statws Athro Cymwys. Gweler y canllawiau perthnasol i wirio a ydych yn gymwys. O fis Medi 2023 mae Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory (IAY) yn cael ei weinyddu gan Bartneriaethau AGA a Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda’ch Partneriaeth AGA a derbyn y taliad Statws Athro Cymwys i dderbyn y taliad sefydlu.