Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) yn cefnogi prosiectau sy'n gwella lleoedd ble mae pobl yn byw.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Dogfennau

Crynodeb byr o brosiectau refeniw a chyfalaf ar raddfa fach , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 231 KB

PDF
231 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Crynodeb byr o brosiectau grant cyfalaf a refeniw cyfun graddfa fawr , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 382 KB

PDF
382 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Grant cyfalaf a refeniw cyfunol mawr: prosiectau wedi’u cwblhau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 371 KB

PDF
371 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Manylion

Mae’r ENRaW yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflawni prosiectau sy'n gwneud cysylltiadau clir rhwng gwella gwydnwch ein hadnoddau naturiol a'n llesiant. Mae'r manteision llesiant yn rhychwantu llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Mae'r grant yn cefnogi prosiectau sy'n cynnwys cydweithio a chydweithredu traws-sector wrth eu cyflawni.

Mae’r ENRaW yn darparu cyfuniad o gostau refeniw a chyfalaf sy'n gysylltiedig â phrosiectau o'r fath. Mae gweithgarwch a gyflawnir o dan y grant yn canolbwyntio'n glir ar y tair thema weithredu ganlynol:

  • datblygu, adfywio ac ehangu mynediad i seilwaith gwyrdd cynaliadwy
  • gwella ansawdd yr amgylchedd adeiledig trefol a gwledig
  • datblygu rhwydweithiau ecolegol gwydn

Gwnaethom ariannu cyfanswm o 36 o brosiectau fel rhan o’r cyfnod ariannu cyntaf. Buddsoddwyd dros £14m drwy'r grant. Dyma grynodebau byr o'r prosiectau hyn.