Neidio i'r prif gynnwy

Data ar ble a phryd y cafodd babanod eu geni, eu pwysau geni, p'un a oeddent yn cyndymor ac am eu mamau ac a oedd y babanod yn cael eu bwydo ar y fron ar gyfer 2017.

Mae'r datganiad blynyddol hwn yn ymdrin ag eitemau data a gofnodir adeg geni. Ni fwriedir iddo gymryd lle ystadegau cofrestru genedigaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Dylid defnyddio'r rhain ar gyfer ystadegau genedigaethau sylfaenol Cymru.

Prif bwyntiau

Cofnododd y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol 32,236 o enedigaethau byw yn 2017 i drigolion Cymru, sef cynnydd o 5% ers 2001, ond gostyngiad o 2% ers 2016.

Oedran y fam

Mae’r gyfran o famau ifanc wedi gostwng ers 2007 gyda 4.4% o enedigaethau byw yn 2017 wedi’u geni i famau o dan 20 mlwydd oed, hanner y faint yn 2007 (8.8%).

Cyfnod beichiogrwydd

Cofnodwyd bod 7.9% o enedigaethau byw yn enedigaethau lle oedd y cyfnod beichiogrwydd yn llai na 37 wythnos yn 2017, mae’r gyfran yma wedi amrywio rhwng 7% ac 7.9% ers 2007.

Pwysau adeg geni

Yn gyffredinol yr oedd 6.9% o enedigaethau byw yn enedigaethau lle oedd pwysau geni isel (llai na 2,500g) i gymharu â 5.6% o enedigaethau unigol byw gyda phwysau geni isel.

Adroddiadau

Genedigaethau 2017: data o'r gronfa ddata genedlaethol ar iechyd plan cymunedol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 890 KB

PDF
Saesneg yn unig
890 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Genedigaethau 2017: data o'r gronfa ddata genedlaethol ar iechyd plan cymunedol: tablau , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 186 KB

ODS
Saesneg yn unig
186 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.