Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn edrych ar bobl sy'n gofalu am deulu, ffrindiau neu gymdogion neu'n eu cefnogi am ddim a'r amser y maent yn ei dreulio yn gofalu ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 29% o bobl yn darparu gofal neu gymorth di-dâl i eraill yn 2019-20.

Mae pobl sy’n ofalwyr (am fwy na 5 awr yr wythnos) yn debygol o fod ag un neu ragor o’r nodweddion canlynol:

  • yn 45 oed a hŷn
  • yn fenywaidd
  • yn byw mewn tai cymdeithasol yn hytrach na’n berchennog tŷ
  • yn byw yn yr 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru
  • yn teimlo lefelau isel o foddhad â bywyd
  • salwch cyfyngus hirdymor
  • yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.