Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 21 Tachwedd 2023.

Cyfnod ymgynghori:
26 Medi 2023 i 21 Tachwedd 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym eisiau eich barn ar sut rydym yn bwriadu cryfhau anghenion cofrestru'r rhai sy'n gweithio yn y sector ôl-16.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori am sut y rydym yn bwriadu cryfhau anghenion cofrestru’r rhai sy'n gweithio yn y sector ôl16 i gynnwys:

  • angen i athrawon addysg bellach feddu ar gymhwyster addysgu Lefel 5 o leiaf i weithio yn y sector
  • angen i ymarferwyr addysg oedolion sy’n gweithio yn y gymuned gofrestru
  • angen i ymarferwyr addysg oedolion feddu ar gymhwyster addysgu Lefel 3 o leiaf
  • angen i uwch reolwyr a phenaethiaid sy'n gweithio mewn sefydliadau addysg bellach gofrestru