Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 12 Ebrill 2022.

Cyfnod ymgynghori:
1 Mawrth 2022 i 12 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 204 KB

PDF
204 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn ceisio barn ar Orchymyn drafft. Mae'r Gorchymyn yn newid y ffordd y caiff llety hunanddarpar ei drin at ddibenion trethiant lleol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

At ddibenion trethiant lleol, mae eiddo’n cael ei gategoreiddio naill ai’n eiddo domestig neu'n eiddo annomestig. Y dreth gyngor sy’n cael ei thalu ar eiddo domestig. Ardrethi annomestig sy’n cael eu talu ar eiddo annomestig. Gelwir y rhain yn ardrethi busnes hefyd.

Er mwyn bod yn atebol i dalu ardrethi annomestig rhaid i lety hunanarlwyo fod yn cael ei osod, a rhaid iddo fod ar gael i’w osod am gyfnod penodol.

Rydym yn ymgynghori ar orchymyn drafft a fydd yn:

  • Codi nifer y diwrnodau y mae'n rhaid gosod yr eiddo o 70 i 182 diwrnod
  • Codi nifer y diwrnodau y mae'n rhaid i'r eiddo fod ar gael o 140 i 252 diwrnod

Dogfennau ymgynghori

Atodiad a: rheoliadau drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 290 KB

PDF
290 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.