Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adolygiad hwn yn amlinellu’r dystiolaeth sy’n bodoli ynghylch y cysylltiadau cymhleth a rhyng-gysylltiedig rhwng ethnigrwydd a gorlenwi.

Roedd hi’n anodd datgysylltu’r cysylltiadau achosol rhwng anfantais economaidd-gymdeithasol, ethnigrwydd a gorlenwi. Roedd tystiolaeth, fodd bynnag, a oedd yn dangos bod grwpiau Pobl Dduon ac Lleiafrifoedd Ethnig o dan anfantais anghymesur yn sgil gorlenwi. Cafodd bylchau yn y dystiolaeth eu pennu o ran effeithiau gorlenwi ar grwpiau lleiafrifoedd ethnig a’r ffactorau a oedd yn sbarduno gorlenwi.

Adroddiadau

Gorlenwi tai ac ethnigrwydd: adolygiad llenyddiaeth , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 837 KB

PDF
837 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Rhian Davies

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.