Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi gwella'r cyfleusterau yng ngorsaf Aberystwyth.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Dyma rai o'r gwelliannau:

  • creu lle ar gyfer uned fanwerthu ym mlaengwrt yr orsaf
  • ystafell aros fwy o faint
  • toiledau newydd ar gyfer cwsmeriaid
  • gwell mynediad heb risiau i'r platfform
  • canopi newydd o'r fynedfa ochr i flaen y stryd
  • gwybodaeth ar gael yn fwy hwylus i gwsmeriaid
  • gwell system teledu cylch cyfyng

Hynt y gwaith

Cwblhawyd y gwaith yng ngwanwyn 2015.

Cafodd y cynllun ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

European Regional Development Fund logo