Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am well cyfleusterau a pharcio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Fel rhan o Raglen Gwella Gorsafoedd y Metro, rydym yn gwella cyfleusterau fel ei bod yn haws ac yn fwy diogel i bobl ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Dyma rai o'r gwelliannau a wnaed yn yr orsaf:

  • swyddfa docynnau newydd
  • cysgodfannau aros caeedig newydd
  • gwell cysgodfannau ar gyfer beiciau
  • adnewyddu'r maes parcio presennol
  • rhagor o oleuadau, teledu cylch cyfyng a chodi ffensys terfyn newydd er mwyn gwneud teithwyr yn fwy diogel
  • darparu cyllid tuag at y gwaith o adnewyddu'r canopi presennol

Hynt y gwaith

Cwblhawyd y gwaith yn hydref 2018.

Cafodd y cynllun ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Logo Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop