Neidio i'r prif gynnwy

Aethom ati i wella'r cyfleusterau yng ngorsaf Pontypridd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Aethom ati i wella'r orsaf, gan gynnwys:

  • ail gomisiynu mynedfa wreiddiol yr orsaf ac ychwanegu canopi newydd
  • gwella'r goleuadau
  • gwell system teledu cylch cyfyng
  • darparu gwybodaeth well i gwsmeriaid
  • pont droed hygyrch newydd a lifftiau
  • lifft newydd i gludo teithwyr o lefel y stryd i ardal y platfformau.

Hynt y gwaith

Cwblhawyd y gwaith yn haf 2015.

Cafodd y cynllun ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

European Regional Development Fund logo