Neidio i'r prif gynnwy

Agorodd cyfnod ymgeisio newydd am y Grant Brechu Moch Daear ar 10 Chwefror. Bydd y ffenestr yn parhau ar agor tan 10 Mawrth 2022.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r Grant Brechu Moch Daear yn cefnogi prosiectau i frechu moch daear rhag TB gawrtheg. Mae’r grant yn rhoi’r cyfle i:

  • ffermwyr
  • perchnogion tir
  • sefydliadau eraill

yng Nghymru i  wneud cais am gymorth ariannol. Mae hyd at £50,000 ar gael, bob blwyddyn, am y pedwar mlynedd nesaf. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyd at 50% o gostau cymwys brechu moch daear.

Mae’r grant yn berthnasol i brosiectau brechu a gyflawnir yn breifat y tu allan i’r Gŵyr. ‘Cefn Gwlad Solutions’ fydd yn parhau i gynnal y prosiect brechu o fewn y Gŵyr.

Y cyfnod ymgeisio

Bydd y cyfnod ymgeisio yn para o 10 Chwefror 2022 tan 10 Mawrth 2022. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dechrau brechu o fis Mai 2022 ymlaen.

Sut i wneud cais

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu hoffech wneud cais am y grant, cysylltwch â:

Lydia Chambers                                                                            Rheolwr Grant Brechu Moch Daear
Ebost: BovineTB@gov.wales
Ffôn:  03000 255494

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg

Rhagor o wybodaeth

Mae'r brechlyn hwn i chwistrellu moch daear ar gael i'w ddefnyddio'n breifat yng Nghymru gan unigolion wedi'u hachredu, eu hardystio a’u trwyddedu.

I gael gwybod sut i wneud cais am drwyddedau, ewch i'n tudalennau   Cyfoeth Naturiol Cymru.