Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Grant Cymorth Tai yn ceisio atal digartrefedd a helpu pobl i gael a/neu gynnal cartref sefydlog ac addas. 

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn rhoi cyllid i awdurdodau lleol ei wario ar brosiectau â'r nod o atal digartrefedd a helpu pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain neu dai â chymorth.

Gall prosiectau gynnwys:

 • cymorth er mwyn helpu i atal digartrefedd
 • cymorth er mwyn helpu pobl i fyw'n annibynnol
 • cymorth er mwyn helpu pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain, mewn hostel neu mewn tai gwarchod

Grwpiau Cymorth Cydweithredol Tai Rhanbarthol 

Mae'r grwpiau yn cynnwys awdurdodau lleol a phartneriaid. Maent yn cynnig fforwm i awdurdodau lleol gyflawni'r pethau sy'n cael eu gwneud orau yn rhanbarthol fel gwasanaethau rhanbarthol neu arbenigol. 

Mae 6 Grŵp yn cwmpasu awdurdodau lleol:

 • Caerdydd a'r Fro 
  • Caerdydd 
  • Bro Morgannwg
 • Blaenau Gwent  
  • Caerffili
  • Sir Fynwy
  • Casnewydd
  • Torfaen
 • Y Canolbarth a'r Gorllewin 
  • Powys
  • Sir Benfro
  • Ceredigion
  • Sir Gaerfyrddin
 • Cwm Taf 
  • Rhondda Cynon Taf
  • Merthyr Tudful
  • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Gorllewin Morgannwg 
  • Abertawe
  • Castell-nedd Port Talbot
 • Y Gogledd 
  • Ynys Môn
  • Gwynedd
  • Conwy
  • Sir Ddinbych
  • Wrecsam
  • Sir y Fflint

Rhagor o wybodaeth

I gael cymorth a chyngor am gefnogaeth yn ymwneud â thai, cysylltwch â’ch awdurdod lleol.