Neidio i'r prif gynnwy
CodTeitlCyfradd Dalu
Prif Waith Cyfalaf
E610Coed - Hirgyff£11.25 pob un
E611Coed a Llwyni (Trawsblannu)£0.80 pob un
E612Coed a Llwyni (Coed Chwip)£2.70 pob un
E646Plannu Llafnau£12.00 pob un
E900Plannu Perth/Gwrych£4.50/m
E901Bondocio Perth/Gwrych a Chau Bylchau£4.50/m
E902Plygu Perth/Gwrych£5.53/m
E929Coed Ffrwythau Gyda Phostyn a Giard£59.83 pob un
Gwaith Cyfalaf Ategol
E514Camfa Ysgol£107.00 pob un
E516Cilbyst a Gât Ceffyl o Bren£151.44 pob un
E517Cilbyst a Gât Mochyn o Bren£181.00 pob un
E519Camfa Bren£60.00 pob un
E533Gât Mochyn Daear£67.00 pob un
E563Pibelli Cyflenwi Dwˆr£0.52/m
E573Gât Ddwˆr£100.00 pob un
E574Cafnau Dwˆr£118.00 pob un
E593Ffens Postyn a Rheilen£10.40/m
E594Ffens Postyn a Weiren£2.77/m
E931Ffens Postyn a Weiren a Netin£5.56/m
E596Ffensys Cwningod£5.40/m
E599Gatiau Caeau (Pren Caled)£236.00 pob un
E600Gatiau Caeau (Pren Meddal)£150.00 pob un
E604Giardiau rhag Stoc ar Goed Parcdir£40.00 pob un
E608Cysgod Coed (60cm gyda Phostyn)£1.24 pob un
E647Llewys Coed rhag Cwningod£0.33 pob un
E905Rheoli Mieri/Prysg (Chwistrellydd Cefn)£0.0185/m2
E919Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Cefn)£0.028/m2
E920Rheoli Rhedyn (Dau doriad/flwyddyn â pheiriant)£0.0048/m2
E921Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Ar Dractor)£0.01 m2